Arisa - Nóng Hơn Than Hồng

Arisa (ngày 2 tháng 3 năm 1989 -), sinh ở Fukuoka, Nhật Bản thần tượng hình ảnh, nữ diễn viên. Được gọi là sữa đầu tiên của Nhật Bản của Thiên Chúa.

0 comments:

Post a Comment